НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Заповед на Кмета на Община Каспичан
20.05.2016г. 09:26:07
Заповед на Кмета на Община Каспичан на основание чл.44, ал.2
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
14.05.2016г. 10:10:05
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-25-255 от 13.05.2016 год. на Кмета на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Сирени 2016
Съобщение
Още ... 
Културен афиш на Община Каспичан
01.05.2015  от 17.00 часа -Великденско хоро
05.05.16 г. от 17.30ч.  „ Цветята на малката Ида”, Балетна постановка на балетна школа  „Грация” в НЧ „Пробуда-1928” – гр. Каспичан
Още ... 
Нашите печеливши
от томболата проведена на 03.05.2016г.
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА