НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител
07.07.2016г. 13:19:35
Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител, Дирекция "Обща администрация"
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
20.07.2016г. 16:47:30
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-25-364 от 11.07.2016год. на Кмета на община Каспичан е разрешено
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Съобщение
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
НА 20.07.2016г. (СРЯДА), ОТ 08:00ч. ДО 08:30ч. И НА 22.07.2016г.(ПЕТЪК) ОТ 16:00ч. ДО 16:30ч. ЩЕ СЕ
Още ... 
СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
НА 16.07.2016г. (СЪБОТА), ОТ 08:00ч. ДО 16:00ч.
Още ... 
Покана
Областен информационен център гр.Шумен и Община Каспичан
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА