НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Община Каспичан обявява публичен търг чрез явно наддаване за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот
03.05.2016г. 14:00:31
Община Каспичан обявява публичен търг, чрез явно наддаване, за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот в село Могила
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
18.04.2016г. 10:16:09
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 131 от 31.03.2016 год. на Общински съвет Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Нашите печеливши
от томболата проведена на 03.05.2016г.
Още ... 
Предстоящи културни събития
в община Каспичан за периода 30 април - 2 май 2016г.
Още ... 
Обява
на 30.04.2016г. в Голямата Базилика в близост до НИАР Плиска ( археологическия резерват), ще бъде извършено Кръщаване на деца
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА