НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
257 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 26 3 4 5 6 7 8 9
Проект "Агенти на промяната", община Каспичан като партньор, в сътрудничество с Юнайтед партнърс, и фондация "Образователно сътрудничество"
27.04.2018г. 09:13:19
Проект "Агенти на промяната", община Каспичан като партньор, в сътрудничество с Юнайтед партнърс, и фондация "Образователно сътрудничество"
Прочетете още ... 
Обявление
24.04.2018г. 10:44:09
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния:
Прочетете още ... 
Съобщение
13.04.2018г. 15:55:56
В изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че
От 16.04.2018 г. до 18.04.2018 г. от 08:00 до 18:00 часа ЗП Нелка Костова ще проведе третиране на пшеница с препарат Секатор.
Прочетете още ... 
Обявление
10.04.2018г. 09:09:23
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти възстановени по плана за земеразделяне на Пенка Маринова Станева с Решение №10105 от 10.08.1998 година на Поземлена комисия град Каспичан, представляващи:
Прочетете още ... 
Кандидатстване за сформиране на детски съвет
02.04.2018г. 10:48:16
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Той работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.
Прочетете още ... 
Обявление
30.03.2018г. 11:14:15
Обявление за започнато производство по издаване на административен акт - заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка
Прочетете още ... 
Съобщение
21.03.2018г. 13:31:13
Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена Заповед № РД-25-120 от 13.03.2018год. на Кмета на община Каспичан за възлагане принудителното изпълнение на Заповед № РД-25-434 от 12.08.2016год. за премахване на незаконен строеж „Стопанска постройка – навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Съобщение
21.03.2018г. 13:27:51
Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена Заповед № РД-25-119 от 13.03.2018год. на Кмета на община Каспичан за възлагане принудителното изпълнение на Заповед № РД-25-435 от 12.08.2016год. за премахване на незаконен строеж „Навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Обявление
16.03.2018г. 10:06:34
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обява за публични търгове
12.03.2018г. 09:21:50
Община Каспичан обявява публични търгове, с явно наддаване на земеделски земи
Прочетете още ... 
257 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 26 3 4 5 6 7 8 9
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА