НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
352 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 36 1 2 3 4 5 6 7
Обява 08.07.2020 - 4
08.07.2020г. 14:48:37
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделски земи – публична общинска собственост
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 3
08.07.2020г. 14:45:47
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №728/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 695.00 кв.м.
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 2
08.07.2020г. 14:43:49
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №727/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 995.00 кв.м.
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 1
08.07.2020г. 14:41:43
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №726/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 1310.00 кв.м.
Прочетете още ... 
Обява 01.07.2020
01.07.2020г. 13:34:46
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 18.06.2020
18.06.2020г. 14:50:19
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 15.06.2020
15.06.2020г. 09:03:20
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем ПМ
08.06.2020г. 09:33:41
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем ПИ
08.06.2020г. 09:34:56
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на поземлен имот с идентификатор 41109.61.961 по кадастралната карта на с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Обява 08.06.2020
08.06.2020г. 09:21:32
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
352 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 36 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА