НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
365 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 37 1 2 3 4 5 6 7
Обява 04.09.2020-3
04.09.2020г. 10:08:03
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 04.09.2020-2
04.09.2020г. 10:06:39
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 04.09.2020-1
04.09.2020г. 10:03:23
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
20200901 Публичен търг за отдаване под наем
01.09.2020г. 10:55:18
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда /временна постройка/ със застроена площ от 18.00 квадратни метра, разположена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Общ.НС,здравен дом,читалище,битов комбинат и др.
Прочетете още ... 
Обява 18.08.2020 - 2
18.08.2020г. 14:16:14
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 18.08.2020
18.08.2020г. 14:14:41
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем OT
18.08.2020г. 14:04:17
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен за поставяне на преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности-ПАВИЛИОН за обект, за които има издадено решение за поставяне
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем СК
18.08.2020г. 14:08:05
Публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: град Каспичан, ул. «Димитър Благоев» № 36 (Пенсионерски клуб), актувана с Акт за публична общинска собственост
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем ПМ
06.08.2020г. 10:48:32
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находящо се в землището на село Каспичан
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем ПМ
03.08.2020г. 09:54:00
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находяща се в землището на село Златна нива
Прочетете още ... 
365 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 37 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА