НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
88 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Обява
12.12.2019г. 14:14:10
Обява до заинтересованите лица и обществеността за проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каспичан 2020 – 2023 г.
Прочетете още ... 
Обява
28.11.2019г. 14:22:48
Обява до заинтересованите лица и обществеността за проект на Програма за опазване на околната среда 2020 - 2025 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
28.11.2019г. 13:21:48
График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за месец декември 2019 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
31.10.2019г. 08:40:53
График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата
Прочетете още ... 
Информация
30.10.2019г. 10:17:34
Информация по чл.116д, ал.1 от ЗООС предоставена на засегната общественост от операторите на предприятия с нисък рисков потенциал
Прочетете още ... 
Уведомление
18.10.2019г. 16:15:42
Уведомление за инвестиционно предложение на «ВИЖ» ЕООД, «Осъществяване на дейност по съхранение (R13), предварително третиране (R12) и рециклиране (R3) на отпадък с код 15 01 03 и наименование „Опаковки от дървени материали“ на площадка в гр.Каспичан, област Шумен, Община Каспичан, ул.“Добруджа“ №6.
Прочетете още ... 
Заповед на ВрИД Кмета на Община Каспичан
18.10.2019г. 09:41:14
Заповед на ВрИД Кмета на Община Каспичан във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
Прочетете още ... 
Съобщение
25.09.2019г. 14:48:37
Община Каспичан организира разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата....
Прочетете още ... 
Съобщение
19.09.2019г. 10:22:31
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Каспичан обявява достъп до получено Уведомление от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ – ЖП Секция Шумен за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение за изпълнение на обект: „Проектиране и изграждане (инженеринг) на пасарелка в района на гара Каспичан“.
Прочетете още ... 
Обява
16.08.2019г. 16:26:20
Обява до заинтересованите лица и обществеността за проект на Програма за опазване на околната среда 2019 - 2024 г.
Прочетете още ... 
88 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА