НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
37 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 4 1 2 3 4
Обявление
28.06.2018г. 09:47:47
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-Кооперативен пазар кв.10
Прочетете още ... 
Обявление
20.04.2018г. 11:49:54
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-189 от 20.04.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за кв.100 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
20.04.2018г. 11:44:54
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-188 от 20.04.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за кв.125 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
13.04.2018г. 16:01:17
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-177 от 13.04.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 022034
Прочетете още ... 
Обявление
13.04.2018г. 15:57:56
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-176 от 13.04.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-За ваканционен комплекс кв.33
Прочетете още ... 
Обявление
13.04.2018г. 15:53:49
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-175 от 13.04.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 201001 и ПИ 203001
Прочетете още ... 
Обявление
04.04.2018г. 10:16:58
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-Озеленяване кв.125 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
04.04.2018г. 10:14:20
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І-Озеленяване и заведение за хранене кв.100 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
13.03.2018г. 09:11:00
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 022034 местност „Сърта“ землище с.Кюлевча, с възложител „Теленор България“ ЕАД
Прочетете още ... 
Обявление
12.03.2018г. 10:22:57
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 201001 и ПИ 203001 местност „Долен екинлик“ в землището на с.Златна нива, с възложител: Веселина Венелинова Митева
Прочетете още ... 
37 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 4 1 2 3 4
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА