НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
111 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 12 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
06.12.2018г. 10:02:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-609/06.12.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 24/27.09.2016 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
03.12.2018г. 15:39:08
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 34/30.11.2018 г. за „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на територията на Община Каспичан“, Подобект 4: „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на ул. „Цар Симеон” в с. Каспичан”
Прочетете още ... 
Съобщение
03.12.2018г. 15:38:50
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 33/30.11.2018 г. за обект „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на територията на Община Каспичан“,  Подобект 3: „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на ул. „Хан Александър Стамболийски” в гр. Плиска”
Прочетете още ... 
Съобщение
03.12.2018г. 15:31:08
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 32/30.11.2018 г. за обект „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на територията на Община Каспичан“, Подобект 1: „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на ул. „Хан Аспарух” и ул. „Симеон Велики” в гр. Каспичан”
Прочетете още ... 
Съобщение
03.12.2018г. 15:28:52
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 31/30.11.2018 г. за обект „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на територията на Община Каспичан“,  Подобект 5: „Рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Петър Берон” в с. Върбяне”,
Прочетете още ... 
Съобщение
16.11.2018г. 14:37:37
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 30/15.11.2018 г. за обект „Плътна ограда с H≤2,20м, УПИ II-594, кв.89, по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
25.10.2018г. 16:53:25
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 29/25.10.2018 г. за обект „Овчарник-стопанска постройка за открито отглеждане на овце, ПИ 201001, землището на с. Златна нива, общ. Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2018г. 16:50:59
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 28/04.10.2018 г. за обект „Плътна ограда до 2,20 м.“ в УПИ І-112 кв.11 по плана на с. Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2018г. 16:49:36
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 27/04.10.2018 г. за обект „Автомивка с три броя клетки за измиване на МПС“ в УПИ І-112 кв.11 по плана на с. Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
02.10.2018г. 09:17:02
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 26/27.09.2018 г. за обект „Автомобилен паркинг с помощно помещение“ в УПИ ХІІ-667 кв. 78 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
111 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 12 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА