НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
81 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
19.08.2019г. 14:55:49
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-438 от 19.08.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 071018, м. „Долчец“ землище с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
19.08.2019г. 14:49:18
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-437 от 19.08.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 707 кв. 86 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
09.08.2019г. 10:28:18
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 466 и ПИ 469 кв.39 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
05.08.2019г. 09:15:20
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe с Решение № 707 от 25.07.2019 година на Общински съвет е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план по чл. 110 ал. 1, т. 5 от ЗУТ
Прочетете още ... 
Обявление
24.07.2019г. 16:50:12
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 707 кв.86 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
19.07.2019г. 10:07:12
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с № 071018 в землището на с.Кюлевча, местност „Долчец“
Прочетете още ... 
Съобщение
14.06.2019г. 10:39:49
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект „МТТ (Метално табло трансформатор) 20/0.4 КV, 63 КVА и кабели 20 КV за захранване на стопански сгради“
Прочетете още ... 
29.03.2019г. 10:48:41
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-144 от 29.03.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с идентификатор 36590.15.22 по КК на с.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
29.03.2019г. 10:41:38
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-143 от 29.03.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ ХVІІІ-488 кв.44 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
29.03.2019г. 10:33:51
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-142 от 29.03.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за имоти № 052013, № 052014 и № 052015, местност „Мезара“, землище с.Златна нива
Прочетете още ... 
81 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА