НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
45 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 5 1 2 3 4 5
Обявление
02.03.2018г. 16:08:46
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-95 от 02.03.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ V-743,744 от кв.2и по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
12.02.2018г. 12:23:52
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-744 и УПИ ІІІ-743 кв.2и по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
05.02.2018г. 11:59:30
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-54 от 05.02.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-Автогара и УПИ VІ-1328 в кв.54 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
11.01.2018г. 15:13:23
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-14 от 11.01.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-86 и УПИ ІV-87 в кв.23 по плана на гр.Плиска,
Прочетете още ... 
Обявление
11.01.2018г. 11:29:30
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.54 за имот с идентификатор 36587.502.1328 по кадастралната карта на град Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
20.12.2017г. 16:18:57
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-86 и УПИ ІV-87 кв.23 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
12.12.2017г. 11:05:32
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-623 от 11.12.2017 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване
Прочетете още ... 
Обявление
29.11.2017г. 11:47:09
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 36587.502.247
Прочетете още ... 
Обявление
10.10.2017г. 11:13:12
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че в стая 303 на Общинска администрация Каспичан е изложен одобрен със Заповед № РД-25-491 от 10.10.2017 година на Кмета на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
11.09.2017г. 10:10:44
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че в стая 303 на Общинска администрация Каспичан е изложен одобрен със Заповед № РД-25-443 от 08.09.2017
Прочетете още ... 
45 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 5 1 2 3 4 5
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА