НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
81 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 9 2 3 4 5 6 7 8
Обявление
11.03.2019г. 15:07:42
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за имот с идентификатор 36590.15.22 по КК на с. Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
05.03.2019г. 11:27:13
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-91 от 05.03.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-1239 кв.119 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
05.03.2019г. 11:20:18
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че изработен Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за имоти № 052013, № 052014 и № 052015, местност „Мезара“, землище с.Златна нива
Прочетете още ... 
Обявление
28.02.2019г. 15:42:33
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план и Работен устройствен план за УПИ ХVІІІ-488, УПИ ХХ-486, УПИ ХVІІ-487 кв.44 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
06.02.2019г. 14:24:00
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 36587.502.1239 по КК на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
21.12.2018г. 10:18:30
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ X-690,685 кв.60
Прочетете още ... 
Обявление
05.02.2019г. 17:00:00
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-631 от 14.12.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VІІ-136 и УПИ VІІІ-126 кв.7 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
17.12.2018г. 09:31:15
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-633 от 14.12.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват УПИ ХХ-486, УПИ ХV-485 и УПИ ХІХ-489 кв.44 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
17.12.2018г. 09:15:50
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-633 от 14.12.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за като УПИ І-42 и УПИ ІІ-42 кв.14
Прочетете още ... 
Обявление
12.12.2018г. 15:01:41
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ XVІІІ-488 кв.44 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
81 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 9 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА