НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
136 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 14 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
18.10.2019г. 10:30:34
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 36/17.10.2019 год. за обект „Възстановително-ремонтни дейности за укрепване на брега на дере, скат до ул. „Панайот Волов“ в УПИ ХХХІІ-Озеленяване кв. 60 по плана за регулация на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
18.10.2019г. 10:27:09
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 35/17.10.2019 год. за обект „Преустройство на магазин за хранителни стоки в бистро/заведение за хранене“ за УПИ ІІІ кв. 73 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
10.10.2019г. 09:44:49
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 34/08.10.2019 год. за обект „Подмяна на съществуващо сградно водопроводно и канализационно отклонение“ за УПИ ХІV-728 кв. 31 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
Съобщение
10.10.2019г. 09:40:59
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 33/08.10.2019 год. за обект „Приемно-предавателна станция № 4452“ в ПИ 36590.15.22, м.“Сая кула“ по КК на с. Каспичан, с възложител „Теленор България“ ЕАД
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2019г. 09:56:15
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 32/03.10.2019 год. за обект „Работилница за лични нужди“ в УПИ Х-707, кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2019г. 09:32:57
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 31/03.10.2019 год. за обект „Стопанска постройка“ в УПИ Х-707, кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
27.09.2019г. 10:45:14
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № Разрешение за строеж № 30/26.09.2019 год. за обект „Плътна ограда с височина до 2,20м“ в УПИ Х-707, кв. 86 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
27.09.2019г. 10:43:24
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 29/25.09.2019 г. за обект „Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или  данни на БТК VN4775_А“ в УПИ І кв. 39 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
20.09.2019г. 11:02:17
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 28/19.09.2019 г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-707 кв. 86 по плана на гр. Плиска, с възложител Десислава Атанасова
Прочетете още ... 
Съобщение
09.09.2019г. 09:34:23
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.140 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена виза за проектиране на „Работилница“ и „Стопанска сграда“ в УПИ Х-707 кв. 86 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
136 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 14 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА