НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
65 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 7 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
20.01.2020г. 11:50:04
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-34 от 17.01.2020 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ І кв.22 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
13.01.2020г. 09:35:14
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Подробния устройствен план – Специализирана план-схема за кв.21 по плана на гр.Каспичан за обект „ОКЗ на ДСК гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 42“
Прочетете още ... 
Обявление
06.01.2020г. 09:28:08
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ І кв. 73 по плана на гр. Плиска, с възложител „Капитал Гласс“ АД
Прочетете още ... 
..г. ::
Прочетете още ... 
Обявление
11.12.2019г. 09:46:05
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І кв. 22 по плана на с.Кюлевча, с възложител „Румяна Богданова“ ЕООД
Прочетете още ... 
Обявление
27.11.2019г. 16:14:31
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-639 от 26.11.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-52 и УПИ ІХ-52 кв.20 по плана на гр. Каспичан, кв. Калугерица
Прочетете още ... 
Обявление
11.11.2019г. 16:19:07
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-612 от 11.11.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ Х-429 и УПИ ХІХ-429 кв.32 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
21.10.2019г. 10:23:46
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-52 и УПИ ІХ-52 кв. 20 по плана на гр.Каспичан, кв. Калугерица /имоти с идентификатор 36587.505.43333336 и 36587.505.437 по КК на гр. Каспичан/
Прочетете още ... 
Обявление
21.10.2019г. 10:18:20
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ Х-429 и УПИ ХІІ-общ. кв. 32 по плана на с. Кюлевча
Прочетете още ... 
Обявление
16.09.2019г. 10:07:14
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-494 от 13.09.2019 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІХ-469 и УПИ V-466 кв.39 по плана на гр. Каспичан
Прочетете още ... 
65 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 7 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА