НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение
22.08.2019г. 09:19:42
Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан и сметките за европейски средства и фондове за 2019 година.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
19.08.2019г. 17:17:17
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение
Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан и сметките за европейски средства и фондове за 2019 година.
Още ... 
Доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
Още ... 
Информация
Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони...
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА