НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ОБЯВЛЕНИЯ
Публичен търг за отдаване под наем ПМ
06.08.2020г. 10:48:32
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находящо се в землището на село Каспичан
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Отчет за изпълнение на бюджета и средствата на европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2019г.
Още ... 
Председателя на Общински съвет съобщава че на 17.08.2020г.
Още ... 
Процедура по избор на Съдебни заседатели към Районен съд Нови пазар
Още ... 
РЕКЛАМИ
План за интегрирано развитие на Община Каспичан
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА