НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Машинист челен товарач
18.09.2019г. 10:00:21
Кмета на община Каспичан обявява свободно работно място на длъжност: Машинист на челен товарач
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обявление
19.09.2019г. 09:41:12
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти:
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Машинист челен товарач
Кмета на община Каспичан обявява свободно работно място на длъжност: Машинист на челен товарач
Още ... 
Подбор на проектни предложения
Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.269  по  Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ 
Още ... 
Енерго про профилактика
ПО ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕНЕРГО-ПРО , НА 04.09.2019г. ОТ 09:00 ЧАСА ДО 16:00 ЧАСА , ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОФИЛАКТИКА
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА