НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 100718 НПЕЕ на много фамилните жилища

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦЕ

  

 ОТНОСНО: Информация по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Каспичан

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с отправени запитвания от граждани, Ви предоставяме информация по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Каспичан, както следва:

Със стартирането на приетата с Постановление №18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на град Каспичан са регистрирани 2 сдружения на собствениците:

-       „Мадарски конник №117, гр.Каспичан“, за сграда на ул.“Мадарски конник“ №117

-       „ул.“Мадарски конник“, №119 – Поглед в бъдещето“, за сграда на ул.“Мадарски конник“ №119.

За сградите са подписани тристранни договори за целево финансиране между „Българска банка за развитие“ АД, Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Шумен и Кмета на Община Каспичан, представляващ Община Каспичан, в качеството си на довереник на Сдруженията на собствениците. През 2016 г. и 2017 г. за две сгради, които са с над 36 самостоятелни обекта се извърши въвеждането на мерките за енергийна ефективност.

След изменение на Методическите указания към НПЕЕМЖС, относно критериите за допустимост на сградите, а именно в обхвата на програмата от началото на 2016 г. да са допустими по-малките жилищни сгради от 6 до 36 самостоятелни обекта са проведени информационни и разяснителни кампании сред населението и до края на 2016 г. в регистъра на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост са регистрирани общо 12 сдружения и са подписани 12 договора с общината. Жилищни сгради без създадени Сдружения на собствениците: сграда на ул.“Димитър Благоев“ №34, сграда на ул.“Тракия“ № 1, сграда на ул.“Димитър Благоев“ №2а.

Регистъра на сдруженията е публичен и е публикуван на интернет страницата на Община Каспичан, секция „Национална програма за енергийна ефективност“.

Заявленията на Сдруженията на собствениците с подписан договор с Община Каспичан са изпратени до Българска банка за развитие и същите са включени в Регистъра на заявените искания за финансиране.

С таблица №1 е представена информация за регистрираните Сдружения на собствениците и регистрирани заявления за финансиране.

Таблица №1

№ по ред

Регистрационен номер в Община Каспичан

Наименование на сдружението

Адрес

Номер по ред в

Българска банка за развитие

Дата на депозиране на искането

1.

СС-001 / 27.02.2015 г.

„Мадарски конник 117, гр.Каспичан“

гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №117

418     

24.03.2015 г.

2.

СС-002 / 12.03.2015 г.

 „ул.“Мадарски конник“, №119 – Поглед в бъдещето“

 гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №119

883     

15.05.2015 г.

3.

СС-003 / 25.03.2016 г.

„град Каспичан, ул.“Шести септември“ 1 – Идеален център“

гр.Каспичан, ул.“Шести септември“ Блок 1

2376

10.05.2016 г.

4.

СС-004 / 30.03.2016 г.

„град Каспичан, ул.“Шести септември“ блок 2

гр.Каспичан, ул.“Шести септември“ блок 2

2375

10.05.2016 г.

5.

СС-005 / 30.03.2016 г.

„ул.“Димитър Благоев“ №65, ЖП Блок Каспичан“

гр.Каспичан, ул.“Димитър Благоев“ №65

2374

10.05.2016 г.

6.

СС-006 / 22.04.2016 г.

„град Каспичан, ул.“Димитър Благоев“ №34А“

гр.Каспичан, ул.“Димитър Благоев“ №34А

2377

10.05.2016 г.

7.

СС-007 / 22.04.2016 г.

„град Каспичан, ул.“Рила“ №5“

гр.Каспичан, ул.“Рила“№5

2362

10.05.2016 г.

8.

СС-008 / 06.06.2016 г.

„Консенсус – гр.Каспичан, ул.“Шести септември“ блок 3“

гр.Каспичан, ул.“Шести септември“ блок 3

2577

16.06.2016 г.

9.

СС-009 / 10.06.2016 г.

„ул.“Мадарски конник“ №77 – блок Ленин“

гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №77

2623

27.06.2016 г.

10.

СС-010 / 04.08.2016 г.

„ул.“Димитър Благоев“ №33 – блок Фаянс“

гр.Каспичан, ул.“Димитър Благоев“ №33

3041

15.09.2016 г.

11.

СС-011 / 08.08.2016 г.

„гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №115“

гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №115

2871

18.08.2016 г.

12.

СС-012 / 22.08.2016 г.

„гр.Каспичан, ул.“Кирил и Методий“ №1 – блок „Мир“

гр.Каспичан, ул.“Кирил и Методий“ №1

3031

13.09.2016 г.

 

      

Съгласно Приложение №1 към чл.1, ал.1 от Постановление №18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й в т.4 – Продължителност на Програмата е записано, че:

„Кандидатстването по Програмата ще се осъществява постоянно в рамките на 2 години: 2015 и 2016 г. Продължителността на програмата може да бъде удължавана при наличие на свободен финансов ресурс“.

В тази връзка Министъра на регионалното развитие и благоустройството изпраща писмо до всички общини, с което уведомява, че:

Към месец юли 2017 г., разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране.

Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен финансов ресурс не е одобрен, считаме за необходимо:

-да бъде преустановен приема на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД;

-общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия на Програмата.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

Към настоящия момент на територията на други общини се извършват дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради, за които има подписани договори за целево финансиране.

Общините, които са допустими бенифициенти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, също изпълняват дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради.

 

 

                

 

С уважение,

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

Кмет на Община КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА