НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед 376-2018

СЪОБЩЕНИЕ

Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-376/19.07.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 22/04.05.2012 г., презаверено на 08.04.2016 год. за строеж на обект „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен“.

Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издадената заповед, заедно с одобрения инвестиционен проект, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА