НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 46

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка с Вх.№191/13.08.2018 г.относно  Приемане на отчета за касово изпълнение  на бюджета и средства на Европейския съюз на Община Каспичан към 30.06.2018 г.

Докл.: Кмета на Общината

2. Докладна записка с Вх.№189/13.08.2018г. относно Информация за състоянието на общинската училищна мрежа – училища, детски градини, Център за подкрепа за личностно развитие - ЦРД, функциониране и развитие на културните институции в общината.

Докл.: Кмета на Общината

3. Докладна записка с Вх.№194/13.08.2018г.относно Актуализиране състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Каспичан.

 Докл.: Кмета на Общината

4. Докладна записка с Вх.№192/13.08.2018г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Банчева Георгиева.

Докл.: Председателя на ОбС

5. Докладна записка с Вх.№193/13.08.2018г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивена Христова Борисова.

Докл.: Председателя на ОбСОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА