НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ЗПКОНПИ 2017

РЕГИСТЪР

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОН ЗА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

№ по ред

Име и фамилия

 

Месторабота

Длъжност

декларация

1

Йонка Георгиева

Община Каспичан

Старши счетоводител

изтегли

2

Валери Камбуров

Община Каспичан

Н-к отдел „МДТ“

изтегли

3

Мария Проданова

Община Каспичан

Главен специалист „ОКС“

изтегли

4

Маргарита Стоянова

Община Каспичан

Главен специалист „КОНПЗЕП“

изтегли

5

Веселина Енева

Община Каспичан

Счетоводител

изтегли

6

Снежана Димитрова

Община Каспичан

Счетоводител

изтегли

7

Радостина Механджийска

Община Каспичан

Юрисконсулт

изтегли

8

Даниела Станчева

Община Каспичан

Главен специалист „ОКС“

изтегли

9

Димитричка Маринова

Община Каспичан

Главен експерт „ЧРАОО“

изтегли

10

Виолета Троянова

Община Каспичан

Секретар

изтегли

11

Енчо Енчев

Община Каспичан

Главен специалист „МДТ“

изтегли

12

Лиляна Любомирова

Община Каспичан

Главен специалист „ТСУ“

изтегли

13

Милена Йовева

Община Каспичан

Главен специалист „ТТМДДП“

изтегли

14

Милена Тактакова

Община Каспичан

Главен експерт „Общинска собственост“

изтегли

15

Боряна Борисова

Община  Каспичан

Главен специалист „НПЕПМЗ“

изтегли

16

Женя Радева

Община Каспичан

Началник отдел „ТСУ“

изтегли

17

Екатерина Крумова

Община Каспичан

Мл.експерт „Околна среда“

изтегли

18

Красимир Петров

Община Каспичан

Главен специалист „ТСУ“

изтегли

19

Надя Стоянова

Община Каспичан

Счетоводител

изтегли

20

Клавдия Жекова

Община Каспичан

Главен специалист „АПОН и гражданска регистрация“

изтегли

21

Стойчо Гайдаров

Община Каспичан

Главен специалист „ТСУ“

изтегли

22

Татяна Тодорова

Община Каспичан

Главен специалист „Еврогише“

изтегли

23

Нина Атанасова

Община Каспичан

Главен специалист „ ДТО“

изтегли

24

Кристина Тодорова

Община Каспичан

Главен специалист „МДТ“

изтегли

25

Женя Тодорова

Община Каспичан

Главен специалист „МДТ“

изтегли

26

Ирина Иванова

Кметство гр.Плиска

Главен специалист

изтегли

27

Моника Милкова

Кметство гр.Плиска

Главен специалист

изтегли

28

Мария Костадинова

Кметство с.Могила

Главен специалист

изтегли

29

Светла Михалева

Кметство с.Марково

Главен специалист

изтегли

30

Ралица Димитрова

Кметство с.Кюлевча

Главен специалист

изтегли

31

Ивалина Иванова

Кметство с.Златна нива

Главен специалист

изтегли

32

Валентина Кирилова

Кметство с.Каспичан

Главен специалист

изтегли

33

Благовеста Иванова

Кметство Косово

Главен специалист

изтегли

34

Даринка Атанасова

Община Каспичан

Директор на дирекция „ОА“

изтегли

35

Татяна Григорова

Община Каспичан

Главен специалист  „АПОН и гражданска регистрация“

изтегли

36

Славей Славов

Община Каспичан

Директор на дирекция „СА“

изтегли

37

Върбинка Нишкова

Община Каспичан

Главен специалист кметство Калугерица

изтегли

38

Светла Йорданова

Община Каспичан

Счетоводител

изтегли

39

Андриана Веселинова

Община Каспичан

Главен счетоводител

изтегли

40

Елена Гелкова

Община Каспичан

Главен счетоводител

изтегли

41

Мирослава Рашидова

Община Каспичан

Главен специалист „МДТ“

изтегли

42

Даниела Стойчева

Община Каспичан

Счетоводител

изтегли

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА