НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 6.2019

ОБЩИНА КАСПИЧАН, ОБЛАСТ ШУМЕН

 

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 95.00 кв.м. в общинска сграда с идентификатор 36587.502.590.1 по кадастралната карта, с административен адрес на ул. „Мадарски конник” № 93 град Каспичан, с предназначение за „магазин за хранителни стоки”.

2. Първоначална тръжна цена в размер на 2.40 лв. за един кв.м.за първа зона или 228.00 /двеста двадесет и осем/ лева месечен наем за цялата площ, без включен ДДС.

3. Търгът ще се проведе в сградата на община Каспичан, от 8.30 часа на 13.06.2019 година.

4. Повторна дата за провеждане при липса на участници20.06.2019 г. в същия час.

5.Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10 /десет/ лева.

6.Депозит за участие - в размер на 10 % от първоначално обявената цена, в размер на 22.80 /двадесет и два лева и осемдесет стотинки/  лева.  

7.Депозитът се внася в касата на Общината /стая № 401/ или по банкова сметка:

IBAN  BG 58 FINV 9150 3316 8310 50

BIC FINVBGSF    Първа инвестиционна банка

8.Оглед на предмета на търга – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, по предварителна заявка.

  • Информация на тел.05351/74-21                                     

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

Милена НедеваОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА