НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 57

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение с Вх.№162/17.06.2019г. относно Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каспичан за 2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

2. Предложение с Вх.№163/17.06.2019г.относно Приемане на решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно  управление на основание чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№164/17.06.2019 г.относно  Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове.

Докл.: Кмета на Общината

4. Текущи

4.1. Докладна записка с Вх.№165/17.06.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Николова Колева.

Докл.:Председателя на ОбС

4.2. Докладна записка с Вх.№166/17.06.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитричка Атанасова Господинова.

Докл.:Председателя на ОбС

4.3. Предложение с Вх.№167/17.06.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Ради Христов Стоянов.

Докл.:Председателя на ОбСОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА