НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > обява 29.08.2019 -3

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v  дворно място с площ от 1890.00 /хиляда осемстотин и деветдесет/ квадратни метра, за което е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) І-69 от квартал 10  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година и

v  построените в него: жилищна сграда и стопански постройки,

 

по заявление с вх.№ ОС-69/28.08.2019 година от   НАЧО ЙОРДАНОВ ЙОВЧЕВ с постоянен адрес: област Велико Търново, село Ветренци, № 308.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА