НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 07.10.2019 г.-2

Община Каспичан, област Шумен

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда със застроена площ от 75.00 квадратни метра с идентификатор 36587.502.1154.1 по кадастралната карта на град Каспичан, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1154, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Кооперативен пазар” в квартал 10 по регулационния план на града.

2.Първоначална тръжна цена в размер на 1.60 лева за един квадратен метър, определена съгласно  Решение №459 от Протокол №36/26.10.2017 година на Общински съвет-Каспичан, за имот с предназначение за „Магазин за продажба на промишлени стоки“ или за цялата площ от 75.00 кв.м. х 1.60 лева/1 кв.м. = 120.00 лева /сто и двадесет лева/ без ДДС, месечен наем за цялата наета площ.

3. Търгът ще се проведе в сградата на община Каспичан, от 14.00 часа на 09.10.2019 година.

4. Повторна дата за провеждане при липса на участници16.10.2019 г. в същия час.

5. Депозит за участие в търга в размер на  10% от първоначално обявената тръжна цена, /12.00 лева/, внесен в касата на Общината.

6.Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10.00 /десет/лева.

7. Оглед на предмета на търга, всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон   05351 /  74-21

МИЛЕН МИНЧЕВ

ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

Решение №730/20.09.2019 година на Общински съвет-Каспичан

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА