НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200319 Отлагане надграждащо обучение на домашните помощници

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и издадена Заповед №РД-25-174/16.03.2020 г. на Кмета на Община Каспичан.

 

 

 

ОБЯВЯВАМ

 

            Отлага се плануваното до 31.03.2020г. надграждащо обучение на домашните помощници по предоставяне на патронажната грижа в Община Каспичан – проект № BG05M9OP001-2.040-0048-С01, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Обучението, ще бъде проведено на по-късен етап и заинтересованите лица, ще бъдат уведомени допълнително.  

     

 

    

   

 

 

 

 

 

Ръководител проект:

Миглена ТрифоноваОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА