НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200325 Система за СЕВ

Гражданите и бизнесът могат да ползват

 

Система за сигурно електронно връчване

          Общинска администрация - Каспичан, уведомява гражданите и бизнеса, че могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.), без необходимост от физическо присъствие.
          Държавна агенция „Електронно управление" поддържа и администрира системата за електронно връчване. Комуникацията чрез системата замества метода за препоръчана поща. Системата за електронно връчване позволява изпращане и/или получаване, и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на Агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.
Линк към Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/

Тъй като за реализиране на електронна комуникация е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА