НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > проект Агенти на промяната

Община Каспичан е партньор по проект „Агенти на промяната“, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Бенефициент на проекта е „Юнайтед партнърс“ ЕООД в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество“ и община Каспичан.

Проектът стартира на 1.11.2017г., и ще приключи на 1.11.2018 г. , и е с размер на безвъзмездно финансиране

163 347.93 лв.

  Целевата група на проекта са икономически неактивни младежи, които не са в образование, обучение или заетост, на възраст - 15-29 г. вкл. “Агенти на промяната“ ще съдейства за създаване на връзка между институциите и младите хораще ги мотивира и ще им помогне да потърсят обучение или работа.

Дейностите на проектът включват:

1. Извършване на проучване и анализ на иновативни методи и практики от ЕС

2. Адаптиране и пилотиране на две социални иновациинасочени към иновативни методи на комуникация с целевата група по проекта и въвеждане на индивидуално онлайн приложение за създаване на автобиография

3. Повишаване на капацитета на партньорите за работа с целевата група, чрез обучителни събития и обмяна на опит с партньор от Унгария;

4. Оценка на приложимостта на социалните иновации и разпространение на постигнатите резултати;

5. Информационни дейности.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА