НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед 297

 

З А П О В Е Д

№ РД-25-297

гр.Каспичан, 07.06.2018 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.42, ал.1, т.3 от Закона за лечебните растения

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

         1.Отсичането на липови дървета и кастрене на клони от тях на територията на Община Каспичан.

         2.Брането на липов цвят на територията на Община Каспичан, в това число и събирането на цветен прашец с цел търговия.

 

         По повод горното е определена комисия  със задача да извършва проверки, относно изпълнението на настоящата заповед. При констатирани нарушения, същата да съставя актове, съгласно Закона за лечебните растения, Закона за административните нарушения и наказания и Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица и населението на Община Каспичан за изпълнение.

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА