НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 44

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

   1. Докладна записка с Вх.№149/20.06.2018 г.относно  Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2018год. 

Докл.: Кмета на Общината 

   2. Докладна записка с Вх.№141/15.06.2018г.относно Информация за работата по програмите за временна трудова заетост - Обхват и насоченост на програмите за 2017г. 

 Докл.: Кмета на Общината 

   3. Докладна записка с Вх.№145/18.06.2018г. относно Информация относно всички настоящи проекти, проекти в действие,проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове. 

Докл.: Кмета на Общината 

   4. Докладна записка с Вх.№146/18.06.2018г. относно Информация за работата на Общинска служба „Земеделие“ през 2017 г. 

Докл.:Председателя на ОбС 

   5. Докладна записка с Вх.№147/18.06.2018г. относно Информация за състояние и анализ на безработицата на територията на Община Каспичан през 2017г. 

Докл.:Председателя на ОбС 

   6. Докладна записка с Вх.№148/19.06.2018г. относно Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.157 по кадастралната карта /КК/ на град Каспичан, кв.Калугерица 

 Докл.: Кмета на Общината Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА