НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Съобщение 02.07.2018 г.

Във връзка с провеждане на двудневна среща с младежи от целева група по проект „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“, където Община Каспичан е един от партньорите, и вниманието е насочено към икономически неактивните млади хора, които не са в образование и обучение в община Каспичан, на възраст от 15 г. до 29 г. възраст. Целта на проектното предложение е устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализираните общности, както и насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 г. включително, ВИ КАНИМ на предстоящата среща на 05 юли 2018 година от 14.30 часа и на 06.07.2018 г., от 09.00 часа, практическо пилотно прилагане на две иновации по проекта в град Каспичан, заседателна зала в общинска администрация.

Срещата ще бъде разделена на следните модули: пилотно прилагане на практика на наръчника, в рамките на което се прави групова сесия с представители на целевата група в град Каспичан по теми като: безработица, обучение и социално включване, услуги, които заинтересованите институции предлагат - допълнителна квалификация, консултации, намиране на работа. Изследва се в каква степен комуникацията е ефективна и дали посланията достигат до целевата група, също така и пилотно прилагане на електронното портфолио, в рамките на което ще бъдат подпомогнати младежи от целевата група да регистрират и попълнят свой профил в системата, да попълнят основни данни, на базата на които ще се генерира автобиография, пилотиране на консултация и онлайн подкрепа от служителите на Община Каспичан и Бюрата по труда.

 

 

 

 

ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА